Henryk Pisiński
zelpat
Kancelaria Patentowa Rzeszów

tel.  512 265 180

e-mail:
biuro@zelpat.pl